Najznakomitsi królowie w historii Polski

Obecnie prezydent, ale kiedyś król władał całym krajem. To on brał na siebie odpowiedzialność za to, co praktycznie działo się na terenie Polski.

Zarówno, jeżeli chodzi o sytuacje dobre, jak również złe. Na szczęście nie zabrakło takich królów, którzy prowadzili Polskę tylko ku lepszemu.

Którzy królowie odcisnęli piętno na polskiej historii?

Omawiając te postacie, w szczególności należy zwrócić uwagę na takie nazwiska, jak:

  • Kazimierz Wielki – mówią o nim, że zastał Polskę drewniana, pozostawił murowaną. Jeżeli mówi się o tej postaci, trzeba wziąć pod uwagę, że jest to osoba, która dla Polski zrobiła najwięcej. Kazimierz Wielki prowadził przemyślaną politykę zagraniczną. To dzięki niemu nie doszło do rozwoju konfliktu na linii czesko-krzyżackiej. To dzięki niemu Polska stała się bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. W portalu prawicowi.pl znajdziesz więcej informacji na temat Kazimierza Wielkiego.
  • Kazimierz Jagiellończyk – to dzięki niemu długa i krwawa wojna trzynastoletnia w końcu dobiegła końca. Jemu zawdzięcza się przyłączeni części ziem utraconych w poprzednich latach. Odpowiada on również za wprowadzenie nowych przywilejów dla szlachty, a także przeprowadził reformy skarbowe i rozwinął znacznie polskie wojsko. To za jego czasów został złożony hołd pruski.
  • Stefan Batory – król, który dbał o edukację. To on sprawił, że poziom krakowskiej uczelni znacznie się zwiększył. Dzięki jego staraniom powstała słynna do dnia dzisiejszego akademia w Wilnie. Jemu zawdzięcza się to, że Polska wygrała przeciwko kilkukrotnie silniejszej armii Iwana IV Groźnego. Jego starania sprawiły, że Polska nie została tak wcześnie zajęta przez wrogich, groźnych, rosyjskich najeźdźców.